• Blik for farge og form

Erfaring og fingerspissfølelse

Stibo Media (tidligere Skånsk repro) har arbeidet med repro i mer enn 40 år.


Vi fokuserer hovedsakelig på magasiner, reklametrykksaker og postordrekataloger. Fingerspissfølelsen og blikket for farge og form er vår styrke – i kombinasjon med vår årelange erfaring med avansert repro til alle typer trykte medier.


Stibo Media er en del av Stibo Printing Solutions, som er Skandinavias største trykkerivirksomhet. Stibo Printing Solutions består i tillegg til Stibo Media av trykkeriene Stibo Graphic, Color Print, Greentech Rotaprint og Scanprint.


Kontakt oss for mer informasjon.