• Öga för färg och form

Erfarenhet och fingertoppskänsla

Stibo Media (tidigare Skånsk repro) har arbetat med repro i mer än 40 år.


Vårt fokus ligger främst på magasin, reklamtrycksaker och postorderkataloger. Fingertoppskänsla och öga för färg och form är vår styrka, i kombination med vår mångåriga erfarenhet av avancerad repro för alla slags tryckta medier.


Stibo Media är en del av Stibo Printing Solutions, Skandinaviens största tryckeriföretag. Stibo Printing Solutions består förutom Stibo Media av tryckerierna Stibo Graphic, Color Print, Greentech Rotaprint och Scanprint.


Kontakta oss för mer information.